Michalici

Wspólnoty

Schola dziecięca

 Opiekun: p. Ryszard Nowak

Dyżury

Spotkania odbywaja w salce przy kościele w soboty

WRÓĆ