Michalici

Wspólnoty

Domowy Kościół

Opiekun kręgu : Ks. Czesław Knebel 

Dyżury

Spotkania w kręgu domowego Kościoła odbywają się według ustalonego grafiku

WRÓĆ