Michalici

Wspólnoty

Odnowa w Duchu Świętym

Opiekun grupy: Ks. Piotr Prokopowicz

Dyżury

Grupa formacyjna spotyka się w środę na Mszy świętej o godz: 18:00, po niej na spotkaniu modlitewnym w salce przy kościele

WRÓĆ