Michalici

Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci

Sprawozdanie z działalności Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii Ducha Świętego w Krośnie

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii Ducha Świętego w Krośnie liczy 40 chłopców ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz grupę starszych ministrantów. W tym roku szkolnym szesnastu kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów, a siedmiu chłopców do grona lektorów. W naszej wspólnocie obecnie 3 lektorów odbywa kurs ceremoniarza.

Spotkania formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza, prowadzi opiekun ks. Paweł Raś, spotkania odbywają się w każdą sobotę od godziny 10.00.

Ministranci biorą aktywny udział w życiu parafii. Ich obecność można zauważać podczas podczas niedzielnych Mszy Świętych oraz w dni powszednie.

Chłopców obowiązuje dyżur w ciągu tygodnia oraz jeden niedzielny. Najbardziej aktywni ministranci zostają nagrodzeni.

W wolnym czasie chłopcy spędzają razem wolny czas. Mają możliwość korzystania z hali przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym oraz Centrum Pracy z Młodzieżą w Miejscu Piastowym. W ciągu ostatnich lat ministranci organizują również ogniska, turnieje, biorą udział w zjazdach Liturgicznej Służby Ołtarza Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Krakowie oraz angażują się w służbę w Sanktuarium w Miejscu Piastowym . Pieniądze na swój fundusz ministranci pozyskują dzięki zbiórką pieniędzy oraz sprzedaży dewocjonaliów.

W tym roku zakupiliśmy stroje sportowe mamy zamiar brać czynny udział w zawodach sportowych naszej archidiecezji.

Księdza Biskupa prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata służby Panu, aby nasza wspólnota powiększała się nie tylko o nowych ministrantów, ale również o zasługi u Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

17 – ministranci młodsi
17 – lektorzy
6 – lektorzy starsi

Opiekun grupy: Ks. Paweł Raś CSMA

Dyżury

Apel do ministrantów i rodziców!

Od nowego roku szkolnego i katechetycznego wznawiamy zbiórki i spotkania ministranckie!

Ks. Paweł Raś CSMA

Grafik Służby Liturgicznej przy Ołtarzu                        

Msza święta:  Ministrant dyżurny: Ministrant dodatkowy:
7.00

 

 

8.30

 

 
10.00

 

 
11.30

 

 

13.00

   
18.00

 

 

 

 

 

 

WRÓĆ