Michalici

Zalecenia kościelne!

15-03-2020

facebook twitter
Bądźmy odpowiedzialni ...

Ogólnopolskie zalecenia kościelne obowiązują również w naszej parafii.

Prosimy się z nimi zapoznać i do nich stosować

 

x.ps