Michalici

Te Deum laudamus

29-08-2020

facebook twitter
100 rocznica kanonicznego zatwierdzenia Michalitów...

Któż jak Bóg!

Drodzy Współbracia,
Przyjaciele michalickiej rodziny zakonnej
i wszyscy, którym bliski jest charyzmat bł. ks. Bronisława Markiewicza

Z woli Dobrego Boga zbliżamy się do obchodów Jubileuszu kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, którego sto lat temu, w dniu 29 września 1921 r., dokonał wielki poprzednik św. Jana Pawła II na stolicy Metropolii Krakowskiej, Książę Adam Kardynał Sapieha.

Ubogaceni biblijną mądrością, we wdzięcznej pamięci zachowujemy wszystkie cuda i łaski Stwórcy w historii naszej rodziny zakonnej od momentu zrodzenia jej idei w sercu Ojca Bronisława, poprzez czas oczekiwania na kościelną aprobatę, kanoniczne zatwierdzenie, trudności w epoce totalitaryzmów i otwartej walki z Kościołem, dynamiczny rozwój w Polsce i wielu krajach świata, nieustannie nowe odkrywanie form realizacji charyzmatu w poszczególnych czasach i miejscach, aż po dzień dzisiejszy. Z ewangeliczną pokorą, ale równocześnie ludzką dumą i szczerą radością patrzymy na dzisiejszą mapę realizacji ewangelicznej misji kolejnych pokoleń michalitów na przestrzeni całego wieku istnienia naszej wspólnoty zakonnej. Świadomi wyjątkowego wyboru i obdarowania przez Opatrzność, Bogu oddając należną cześć, chwałę i uwielbienie, chcemy wyśpiewać Jubileuszowe Te Deum. Z dziecięcą ufnością, w dłonie Najlepszego Ojca, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość.

Najdrożsi!

Pragnę zaprosić Was wszystkich do udziału w naszym świętowaniu. Zachęcam do osobistej obecności podczas poszczególnych uroczystości centralnych i lokalnych. Niech nikogo z nas nie zabraknie na dziękczynieniu Dobremu Bogu za dar charyzmatu i wierne trwanie w realizacji testamentu naszego Ojca Założyciela. Zechciejmy włączyć w nasze świętowanie wszystkie osoby powierzone nam przez Opatrzność: parafian, wychowanków, przyjaciół i dobrodziejów, a także tych, którym bliska jest michalicka i anielska duchowość.

 

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny

Marki, dnia 15 sierpnia 2020 r.