Michalici

Sprawozdanie za rok 2020

02-01-2021

facebook twitter
W tym trudnym czasie pandemii stajemy przed Bogiem...

Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej za rok 2020

w Parafii Ducha Świętego w Krośnie.

 

Moi Drodzy! W tym trudnym czasie pandemii stajemy dziś przed Bogiem, by podziękować za przeżyty rok i za wszelkie dobro, które się dokonało, mimo tak wielu trudności. Naszą wdzięczność wyrażamy śpiewem „Te Deum” Ciebie, Boga wysławiamy.

 

Dane statystyczne z posługi sakramentalnej w naszej parafii.

 

Decyzją Władz Zgromadzenia do pracy w naszej parafii skierowany został 

ks. Antoni Obrzut i ks. Paweł Raś.  
Do I Kom. św. przystąpiły dzieci z kl. III w liczbie 37 dzieci. Wdzięczni jesteśmy rodzicom za współpracę w przygotowaniu dzieci do I Kom. Św.  
Ochrzczonych zostało 48 dzieci. Rodzice czynią starania by dzieci zostały ochrzczone w pierwszych miesiącach życia. Niektóre chrzty przeniesione są na późniejszy termin ze względu na pandemię.

Sakrament bierzmowania przyjęło 54 osoby
Sakramentalnym węzłem małżeństwa związanych zostało 10 par małżeńskich. Na terenie parafii są przypadki związków niesakramentalnych, nie mających przeszkody, a żyjących na wzór małżeństwa lub tylko na kontrakcie cywilnym. Przypominamy, że osoby te nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i nie mogą przystępować do Komunii św.  
Zapowiedzi wygłoszone zostały dla 22 par
Pogrzebów katolickich było 51. W tym roku wyjątkowo dużo. 
- Z posługą sakramentalną do chorych z racji I piątku i przed świętami odwiedzamy ok. 60chorych.

Ministrantów i lektorów jest 30, 

Schola liczy 10 osób.

Zastęp Harcerzy.

Róż różańcowych jest 19. Nie wszystkie są kompletne.

Akcja Katolicka liczy 12 osób.

Odnowie w Duchu Świętym liczy 13 osób.

Grupa Czcicieli Św. Michała Archanioła liczy 15 osób.

Domowego Kościoła są 2 kręgi.

Cieszy nas fakt, że dzieci ze szkoły podstawowej biorą udział w katechezie szkolnej. Odnośnie katechezy w szkole ponadpodstawowej brak jest dokładnego rozeznania. Są przypadki wypisywania się z katechezy.

 

Prace gospodarcze.

 

W związku z planowaną budową kościoła przygotowywany jest odpowiedni teren. Wyburzone zostały dwa budynki i przełożona instalacja gazowa i wodna. Zakupione są dwie działki w stronę ciepłowni i załatwiane są formalności związane z zakupieniem jeszcze jednej działki. Gromadzone są także dokumenty w celu zniesienia służebności wpisanych w księgach wieczystych na drodze przechodzącej przez działkę pod budowę kościoła. Trwają prace nad projektem kościoła. 

Systematycznie kompletowane są szaty liturgiczne i prowadzone prace przy wystroju wnętrza kościoła.Wszystkie inwestycje opłacone ze składek na tace i z ofiar na konto parafialne. Parafia na bieżąco spłaca płatności związane z funkcjonowaniem kościoła. 

Na plebanii odnawiane są mieszkania księży i wykonane zostało mieszkanie na poddaszu plebanii.  

Podziękowanie.

Wdzięczność Naszą kierujemy do wszystkich księży za spełnianą posługę duszpasterską, do służby kościelne i do wszystkich parafian działających w różnych grupach parafialnych, a zwłaszcza pełniących funkcje liturgiczne. 

Za dobrą współpracę podziękowanie kierujemy do władz lokalnych miasta i dzielnicy. 

Zakończenie.

W mijającym roku otrzymaliśmy wiele darów Bożej miłości. Nie zawsze byliśmy wierni wobec Boga i wdzięczni naszym bliźnim. Podczas nabożeństwa w poczuciu winy wołać będziemy o miłosierdzie Boże słowami: Przed oczy Twoje Panie... lub Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu….

 

Ks. Czesław Knebel CSMA

           proboszcz