Michalici

Promocje ministranckie

28-11-2023

facebook twitter
W Uroczystość Chrystusa Króla, na Mszy Świętej o 10.00, pięciu kandydatów złożyło ministranckie ślubowanie, pozostali wyróżniający się ministranci otrzymali promocje na kolejne stopnie wtajemniczenia w ramach LSO

Służba Kościołowi przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem. Bycie ministrantem jest wielką dumą, ale i służbą. To właśnie znaczy łacińskie słowo Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać).

Gratulujemy chłopcom, rodzicom i wszystkim, którzy troszczą się o piękno liturgii w naszej parafii.

Ministranci którzy z różnych przyczyn nie mogli dziś uczestniczyć w Uroczystości otrzymają swoje promocje w innym stosownym czasie.