Michalici

Procesja Bożego Ciała 2023

22-06-2023

facebook twitter
11 czerwca ulicami naszej parafii przeszła procesja Bożego Ciała

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przeżywanie procesji Bożego Ciała: pracującym przy ołtarzach za przyniesione konstrukcje i symbole do dekoracji, za kwiaty. Pracownikom Szkoły Podstawowej i z Naftówki, służbie liturgicznej, dzieciom, rodzicom dzieci z I-Kom, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, rodzinom z Domowego Kościoła, harcerzom, służbie medycznej. Władzom Miasta za zezwolenie na procesję, policji i straży miejskiej za kierowanie ruchem i za troskę o bezpieczeństwo. Wiernym za liczny udział.