Michalici

Plan kolędy

20-01-2024

facebook twitter
Informacje o planie wizyty duszpasterskiej w dniach 22 - 27 stycznia 2024

Plan kolędy na najbliższe dni:

22.01.2024 (poniedziałek)
ul. Armii Krajowej, blok 4 (nr od 1 do 30)
ul. Armii Krajowej, blok 4 (nr od 31 do 40) i blok 10 (nr od 1 do 20)
ul. Armii krajowej blok 6 (nr od 1 do 30 cały) 
ul. Armii Krajowej blok 8 (nr od 1 do 30 cały)

23.01. 2024  (Wtorek) 
ul. Armii Krajowej blok 10 (nr 21 od 40) i  blok 12 (nr od 31 do 40)
ul. Armii Krajowej blok 12 (nr od 1 do 30)
ul. Powstańców  Śląskich blok 12 (cały nr od 1 do 30)
 
24. 01. 2024 (Środa) 

ul. Powstańców Śląskich blok 10 (nr od 1 do 20) i blok 14 (nr od 35 do 47)
ul. Powstańców Śląskich blok 14 (nr od 1 do 35)
ul. Powstańców Śląskich (domy jednorodzinne  nr od 8 do 79)
ul. Sikorskiego blok. 32 (cały)
 
25. 01.2024 (czwartek)

ul. Wieniawskiego (domy jednorodzinne nieparzyste nr od 1 do 49) 
ul. Wieniawskiego (domy jednorodzinne nieparzyste nr od 51 do 79) 
ul. Wieniawskiego (domy jednorodzinne parzyste nr od 4a do 20a) 
ul. Wieniawskiego (domy jednorodzinne parzyste nr od 32 do 52)
 
26.01.2024 (piątek)

ul. Sikorskiego (domy jednorodzinne parzyste i nieparzyste od nr 1 do ciepłowni)
ul Sikorskiego (domy jednorodzinne parzyste i nieparzyste za torami do końca)
ul. Sikorskiego blok 16 A (nr od 1 do 30)
ul. Sikorskiego 16 A (nr od 31 do 66)

27.01.2024 (sobota) 
Od godz. 10.00

ul. Hallera dom jednorodzinny nr 5 i blok 12 (nr od 1 do 30)
ul. Hallera blok 12 (nr od 31 do 55)
ul. Hallera blok 10 (nr od 1 do 30) 
ul. Hallera blok 10 (nr od 31 do 60)

Od godz. 16.00
ul. Hallera blok. 8 (nr od 1 do 30)
ul. Hallera blok 8 (nr od 31 do 55)
ul. Sikorskiego blok 11A cały i blok 11B cały

Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, a w sobotę o 10.00