Michalici

Odpusty za zmarłych

01-11-2023

facebook twitter
Modlitwa za zmarłych w listopadzie

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz, kościół lub kaplicę i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących: od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, a w inne dni roku odpust jest cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
  • stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna
  • przyjęcie Komunii świętej
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty
  • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.