Michalici

Napełnieni Duchem Świętym!

29-09-2020

facebook twitter
55 osób otrzymało sakrament dojrzałości chrześcijańskiej...

We wtorek 29 września 2020, w Uroczystość św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, 55-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii, przystąpiła do sakramentu bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 18.00, której przewodniczył Bp. Stanisław Jamrozek – sufragan diecezji przemyskiej. W uroczystej liturgii wzięli udział: Ks. Dyrektor i radca generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Marek Czaja. Dziekan dekanatu Krosno II - ks. Adam Zaremba, ks. proboszcz Czesław Knebel, współbracia, oraz kapłani z dekanatu. Serdecznie dziękujemy panu Dariuszowi Stawiarskiemu za oprawę fotograficzną z przebiegu uroczystości. Gratulujemy Młodzieży otrzymanej obfitości Ducha Świętego, który zstąpił na nich jak na Apostołów i Matkę Najświętszą w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, dając moc, do mężnego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Powierzamy tych młodych ludzi naszej modlitwie, oraz wstawiennictwu Ducha Świętego i św. Michała Archanioła.

 

x.ps