Michalici

Nabór do ZSNG 2020/2021

24-06-2020

facebook twitter
Zapraszamy do naszej szkoły...

W związku z Covid 19 utrudnione są informacje naborowe. Pragniemy poinformować młodzież z terenu naszej parafii o możliwości naboru do ZSNG na kierunki w trzech typach szkół: Technikum, Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I Stopnia. Kierunki gwarantują absolwentom znalezienie atrakcyjnej pracy. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na szkolnej stronie internetowej. 

 

dyr. mgr Joanna Kubit

 

 

Rekrutacja – terminarz

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.

 

Wypełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły w Internecie na stronie:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:
Kandydat generuje wniosek – następnie wypełnia wygenerowany wniosek – drukuje i podpisuje – dostarcza do szkoły i wrzuca do skrzynki przeznaczonej na wnioski, a także będzie możliwość składania wniosków elektronicznie – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru

Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez Miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydat układa w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

 

 

Terminy uzupełnienia wniosków

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 12 sierpnia 2020 r. podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 19 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 

Od 13 do 18 sierpnia 2020r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.