Michalici

Młodzież o więzach krwi

03-06-2021

facebook twitter
Jak to jest mieć brata bliźniaka?

 

Kolejne „Radiowe forum młodych”, którego gospodarzem był ks. Piotr Sękowski, stało się okazją do głębszego spojrzenia na relacje rodzinne. Niecenioną pomocą w podjęciu tematu „Młodzież o więzach krwi” stali się bracia bliźniacy Karol i Janek. Opowiedzieli jak wyglądają ich codzienne relacje i jak funkcjonuje człowiek mający brata bliźniaka.

Audycja stała się również okazją do przypomnienia prawdy, iż obok naszych relacji rodzinnych, które nazywamy „więzami krwi”, istnieje relacja łącząca nas ze Stwórcą. Właściwie realizowana relacja do Pana Boga pozwala również z miłością przyjąć i zaakceptować każdego człowieka.

Ks. Paweł Kowal