Michalici

Młodzież o mówieniu językami

11-01-2021

facebook twitter
Koniec języka za przewodnika...

Wielu z nas bardzo często odwołuje się do tego jak i co mówią inni. Dzięki sprawności językowej możemy w bardziej zaawansowany sposób uczestniczyć w życiu społecznym. Czy warto zatem poświęcać czas i szlifować swój język? Czy warto uczyć się języków obcych? Te zagadnienia stały się tematem „Radiowego forum młodych”, którego gospodarzem był ks. Piotr Sękowski CSMA. W audycji wzięły udział Aleksandra Hanus i Emilia Mazurek – przedstawicielki młodego pokolenia, które to pokolenie jest najczęściej kojarzone z nauką języków obcych.

Styczniowa audycja stała się również okazją, aby odwołać się do prologu Ewangelii św. Jana, który ukazuje nam Jezusa Chrystusa przychodzącego do nas jako Słowo. Bóg jest Słowem, które stało się Ciałem. Słowo Boga jest kluczem do właściwej interpretacji naszego życia. Nasza mowa i wypowiadane przez nas słowa pochodzą od Boga i są jego darem, dlatego należy dbać o to co i jak wypowiadamy. 

Ks. Paweł Kowal