Michalici

Michalici na Święta 2019

24-12-2019

facebook twitter
Niech Bóg Wam Błogosławi !

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego – 2020 – Roku wszystkim Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i Ofiarodawcom życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – oraz dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości w każdych okolicznościach życia, a także doświadczenia Bożego pokoju i radości.

To małe Dziecię narodzone w Betlejem to nasz Król i Pan. Przed Nim trzej Mędrcy upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ofiarowali Mu wielkie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jednak największym i najwspanialszym był ich czwarty dar: pokłon, który złożyli Jezusowi. Pokłonić się Dzieciątku – to w akcie adoracji uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. Pokłonić się Dzieciątku – to uznać Jego zwierzchność nad sobą, to ufnie poddać swoją wolę pod Jego prawo, pozwolić Mu panować i działać w swoim sercu i życiu. Spotkanie w betlejemskiej stajence przemieniło życie Mędrców, którzy wrócili do swej codzienności inną już drogą, drogą pełną ufności w obecność miłosiernego Boga w ich życiu. I my pójdźmy wraz z pasterzami oraz trzema Mędrcami do maleńkiego Jezusa i ze czcią oddajmy Mu pokłon, uznajmy w Nim naszego Króla i Pana, pełnego miłosierdzia. Niech świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich źródłem nowej siły duchowej, umocnienia więzi z Jezusem i komunii między nami wszystkimi.

 

W imieniu Wspólnoty Michalitów posługujących

przy parafii p.w. Ducha Świętego w Krośnie

 

ks. Czesław Knebel CSMA

             proboszcz