Michalici

„Koncert Patriotyczny”

07-09-2021

facebook twitter
5 września w naszej parafii odbył się „Koncert Patriotyczny” w wykonaniu Krośnieńskiego Chóru Mieszanego Echo pod kierunkiem dyrygenta, Marioli Rybczak

Chór Mieszany "Echo" działa przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Występuje na krośnieńskich scenach już ponad 70 lat. Ma na swoim koncie liczne koncerty, udział w festiwalach, przeglądach w kraju i za granicą.

Chór „Echo” jest organizatorem Euroregionalnego Koncertu Kolęd „Soli Deo Gloria”, Wieczorów Poezji i Pieśni „Ave Maria”, Koncertów Papieskich i Patriotycznych. Prowadzi wymianę artystyczną z wieloma zespołami z Polski oraz ze Słowacji, Austrii, Belgii, Węgier i Ukrainy. Dwukrotnie koncertował w Europie Zachodniej, a także w Macedonii w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Ohrid. W 2010 brał udział w Balkan Folk Fest w Bułgarii.

Za działalność artystyczną Chór został uhonorowany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Laurem, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego. W 2006 roku chór otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury.

W naszej świątyni zabrzmiały takie utwory jak: „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Modlitwa o pokój”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” czy „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”

Chór Mieszany „Echo” uświetnił swoim występem również Eucharystię o godzi. 18.00.