Michalici

Komunia Święta na rękę

13-03-2020

facebook twitter
Jak prawidłowo przyjąć Chrystusa ...

Aby przyjąć Komunię św. na rękę, należy wyraźnie wyciągnąć przed siebie dłonie i złożyć w taki sposób, aby lewa dłoń była na górze, a prawa na dole. Kiedy kapłan położy na naszą dłoń Ciało Pańskie, nie należy odchodzić, tylko w obecności udzielającego drugą ręką włożyć Komunię św. do ust i spożyć.

Taki sposób przyjmowania Komunii Świętej obowiązuje w naszej parafii, w trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa.

 

Z ufnością polecajmy się Bożej opiece i módlmy się o zdrowie dla wszystkich chorych.

 

Ks. Czesław Knebel CSMA

             Proboszcz