Michalici

Kolejne awanse

21-03-2023

facebook twitter
W III niedzielę Wielkiego Postu do grona ministrantów naszej parafii zostało włączonych dwóch kandydatów oraz siedmiu ministrantów rozpoczęło przygotowanie do pełnienia funkcji lektora.

W ciągu najbliższych miesięcy będą w sposób szczególny poznawać słowo Boże oraz zasady jego głoszenia w zgromadzeniu liturgicznym. Część spośród nich weźmie udział w Szkole Lektora Archidiecezji Przemyskiej w Woli Węgierskiej, pozostali odbędą kurs przy Parafii.

Nowym kandydatom na lektorów życzymy wiele wytrwałości i zjednoczenia z Chrystusem – odwiecznym Słowem, które stało się Ciałem.