Michalici

Boża łaska na pendrive'a

13-12-2019

facebook twitter
Sakramenty to znaki pełne mocy

Posłuchaj bo warto wiedzieć więcej !!! 

"Nasz wiek - przeżywa - taki głęboki kryzys sakramentalności i rozumienia rzeczywistości sakramentu, jakiego w tak ostrej radykalnej formie nigdy chyba dotychczas w chrześcijaństwie nie było" - to diagnoza którą sformułował  /J. Ratzinger / 

 

13 grudnia, w "Radiowym Forum Młodych": Emilia, Adrian, Jarosław, Krystian, uczniowie z Zespołu Szkół Naftowo - Gazowniczych w Krośnie, trafnie odnieśli się do tego wszystkiego co przeszkadza młodemu człowiekowi we właściwym rozumieniu czym są sakramenty - znaki, które z ustanowienia Chrystusa dają nam Bożą łaskę. Młodzież zgodnie stwierdziła, że sakramenty są potrzebne człowiekowi na drodze do zbawienia. "W czasie przyjmowania sakramentu Bóg przenosi swoje dane, właśnie łaskę, do człowieka jak plik za pomocą pendrive'a z komputera do komputera" - to obrazowe, niedoskonałe porównanie, ale jakże potrzebne dla tych ludzi, szczególnie młodych, którzy zatracili poczucie świętości i celowości sakramentów w swoim życiu.

 

x.ps