Michalici

Bóg zapłać!

03-04-2020

facebook twitter
Za pamięć i wsparcie...

Składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasowe wsparcie finansowe naszej parafii, dokonywane osobiście lub przelewem na konto parafialne: "ofiara na tacę", oraz ofiary z racji intencji mszy świętych. Polecamy się dalszej pamięci!

 

Parafia pw. Ducha Świętego w Krośnie

Bank Pekao  45 1240 2311 1111 0000 3881 0998. 

 

 

 Ks. Czesław Knebel CSMA

                proboszcz