Michalici

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania

16-04-2022

facebook twitter
Życie nie kończy się na Krzyżu, prawdziwe życie zaczyna się po zmartwychwstaniu.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota z Krosna składa najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i błogosławieństwa. 

Niech Pascha Pana otworzy nasze oczy i serca na wielką tajemnicę odkupienia i napełni nas radością i pokojem. Chrystus zmartwychwstały niech oświeca nasze drogi i towarzyszy nam w codziennych trudach, które dla Niego podejmujemy. 

Jednocześnie modlimy się, aby wypełniły się słowa Zmartwychwstałego skierowane do uczniów: „Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję”. 

Błogosławionych Świąt!

Wspólnota Parafii Ducha Świętego w Krośnie