Michalici

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

24-12-2021

facebook twitter
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami (J 1, 14)

Drodzy Parafianie i Goście

Dobra nowina z Betlejem dodaje otuchy i wlewa nadzieję w ludzkie serca, nawet te zagubione w grzechu lub zwątpieniu i lęku o przyszłość. Ożywia świadomość, że pośród ludzkich trosk i kłopotów nie jesteśmy sami.

Wraz z całą naszą wspólnotą zakonną życzymy wszystkim naszym parafianom i gościom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus napełnia Wasze serca swoim błogosławieństwem, darami pokoju i wszelkiej pomyślności oraz darzy dobrym zdrowiem.

Na ten czas świętowania przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Kapłani Parafii Ducha Św. w Krośnie