Michalici

Alleluja!

31-03-2024

facebook twitter
Chrystus zmartwychwstał Alleluja!

W tym szczególnym czasie, gdy Kościół celebruje najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia, niech nasze serca zatopione będą w głębokiej refleksji nad tajemnicą zbawienia, które przychodzi przez zmartwychwstanie Jezusa.

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza nas swoim pokojem, siłą i nadzieją. Niech Jego światło prowadzi nas przez ciemności tego świata, napełniając nas pewnością, że Jego miłość jest silniejsza od wszelkich przeciwności.

Życzymy, abyście w tej wyjątkowej okazji doświadczali bliskości zmartwychwstałego Pana, który jest zawsze obecny pośród nas. Niech Jego światło prowadzi Nasze kroki na drodze prawdy i miłości, a Jego miłosierdzie otula serca.

Z Bożym błogosławieństwem i życzeniami radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wspólnota Domu Zakonnego w Krośnie