Michalici

Alleluja!

08-04-2023

facebook twitter
Błogosławionych świąt Zmartwychwstania

Zmartwychwstały Chrystus umacnia nas i uwalnia od każdego lęku, abyśmy z odwagą nieśli blask Jego światłości i szli drogą wiary. W tym radosnym czasie życzymy pewności wiary i płynącej z niej nadziei, że nie ma takiego problemu, którego Jezus nie mógłby rozwiązać. Nie ma takiej choroby ani takiego grzechu, 
z którego Jezus nie mógłby wyprowadzić. 

Niech dobry Bóg nauczy nas dostrzegać i cieszyć się każdym dobrem, które od Niego otrzymujemy, a także ofiarnie się nim dzielić. 

Niech Zmartwychwstały Pan będzie źródłem głębokiej radości, nadziei i pokoju duszy. Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią i grzechem oby przemieniło naszą codzienność zgodnie z zamysłem woli Bożej.
Radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy

Wspólnota Domu Zakonnego w Krośnie