Michalici

Akademia "Bogu na Chwałę"

13-06-2021

facebook twitter
100 lecie dzieła Bł. Bronisława Markiewicza...

W niedzielne popołudnie 13 czerwca 2021 r. uroczystą Mszą świętą o godz: 15:00, pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Ks. Dariusza Wilka CSMA, nasza wspólnota parafialna dołożyła cegiełkę, włączając się tym samym w trwające obchody upamiętniajace myśl i dzieło bł. Ks. Bronisława Markiewicza z racji przypadającej w tym roku 100 rocznicy kanonicznego zatwierdzenia naszej wspólnoty zakonnej. W przeżywaniu tej radości, oprócz zgromadzonych parafian partycypowali zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu miasta Krosna. Z tej okazji do zebranych swój list gratulacyjny przesłał pan prezydent miasta Krosna Piotr Przytocki. Zwrócił w nim uwagę na fakt szczególnej roli wychowawczej i edukacyjnej jaką nasze zgromadzenie pełni na ziemi krośnieńskiej już od ponad 40 lat. Radosne świętowanie zbiegło się również z obchodami 40 rocznicy święceń kapłańskich naszego proboszcza, ks. Czesława Knebla CSMA. Życzenia Jubilatowi złożyli przedstawiciele wspólnot działających przy naszej parafii. Cała uroczystość została podsumowana powstałą specjalnie na tę okazję Akademią pt: „Bogu na Chwałę”, w 100- lecie zatwierdzenia michalitów, przygotowaną pod kierunkiem ks. Piotra Sękowskiego CSMA i harcerzy z 4 Drużyny Harcerskiej "Z Nienacka”. Zdjęcia z uroczystości to dzieło pana Dariusza Stawiarskiego. Wszystkim osobom które wzięły czynny udział w przygotowaniu tego podniosłego wydarzenia składamy staropolskie Bóg zapłać!

x.ps