Michalici

40 h z Jezusem już za nami

13-12-2019

facebook twitter
Adorować uczymy się przez całe życie

Po tegorocznej drodze adoracji - Nabożeństwa 40 - godzinnego, prowadził nas ks. Andrzej Wątroba CSMA z Miejsca Piastowego. Przybliżył nam postać Maryi Niepokalanej, tej pokornej Służebnicy Pańskiej, która bez sprzeciwu przyjęła wolę Boga w swoim życiu. Dokonało się to poprzez Jej ducha modlitwy i kontemplacji. Również i my możemy złączyć się z Jezusem, kiedy z wiarą adorujemy Jego Najświętsze Ciało w Eucharystii. Serdecznie dziękujemy ks. Andrzejowi za budujące homilie, świadectwo wiary i ducha modlitwy, który udzielił się naszej wspólnocie parafialnej.

x.ps